Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom bij B&B het Olifantspad. Hieronder leest u wat onze algemene voorwaarden zijn.

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Het Olifantspad – Noordwendigedijk 6a – 8278 AZ Kamperveen
1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.
1.3 Henk en Jannie Piening zijn de beheerders/eigenaren van B&B Het Olifantspad. De eigenaren/beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en)” lezen.
1.4 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
1.5 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
1.6 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
1.7 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B het Olifantspad ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.8 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
1.9 Gasten van B&B het Olifantspad dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

2. Tarieven

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.
2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
2.3 De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Reservering en bevestiging

3.1 De huurovereenkomst kan online, mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B het Olifantspad een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
3.3 Voor het reserveren van een verblijf in B&B het Olifantspad worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

4. Betaling

4.1 De verblijfskosten kunnen online met IDEAL worden overgemaakt of contant bij aankomst. Overboeken is ook mogelijk.
4.2 Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.

5. Annulering

Mocht u door omstandigheden willen of moeten annuleren, dan zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. Annuleert u minimaal een week voor tijd dan bent u ons niets verschuldigd. In andere gevallen zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

  • Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag van aankomst, 50% van de huursom
  • Bij annulering op de dag van aankomst of later, de volle huursom

Wanneer de chalet toch alsnog kan worden verhuurd zullen wij u tegemoet komen en geen annuleringskosten berekenen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B het Olifantspad zijn voor rekening van de gasten.
6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.